ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
Ανωνυμος Βιομηχανική κ Εμπορική Εταιρεία (Α.Β.Ε.Ε.)
ΑΦΜ 094007615-ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ / ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 262801000 / ΕΒΕΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΕ 1179/01/Β/86/1179

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 »

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 »

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 »

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 »

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2017 »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2017 »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2016 »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2015 »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2014 »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2013 »